Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-19 Stoppdatum 2009-12-19
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 7111
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: