Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-27 Stoppdatum 2007-11-27
Mängd (ton): 8,90 Kostnad totalt: 10347
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: