Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-28 Stoppdatum 2005-10-28
Mängd (ton): 11,01 Kostnad totalt: 11560
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: