Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-11 Stoppdatum 2013-10-11
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 43281
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: