Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-06 Stoppdatum 2013-11-06
Mängd (ton): 37,00 Kostnad totalt: 60902
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: