Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-26 Stoppdatum 2013-03-26
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3134
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: