Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-10 Stoppdatum 2013-10-10
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 16156
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: