Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-13 Stoppdatum 2013-10-22
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 20560
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: