Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PAMPASJÖN, 627816 138121 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-18 Stoppdatum 2013-02-18
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 11416
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: