Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-18 Stoppdatum 2013-02-18
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4281
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: