Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-14 Stoppdatum 2013-05-14
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 18846
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: