Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-17 Stoppdatum 2013-11-17
Mängd (ton): 10,24 Kostnad totalt: 14257
Kalkmedel: Grovkalk 0-2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: