Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-04 Stoppdatum 2013-10-04
Mängd (ton): 3,24 Kostnad totalt: 7591
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: