Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-04 Stoppdatum 2013-10-04
Mängd (ton): 3,35 Kostnad totalt: 7829
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: