Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-06 Stoppdatum 2013-10-06
Mängd (ton): 9,72 Kostnad totalt: 22618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: