Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt17 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-30 Stoppdatum 2013-11-30
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 8340
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: