Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-14 Stoppdatum 2013-04-14
Mängd (ton): 20,90 Kostnad totalt: 31991
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: