Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Selasjön, OBJ-38:02 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-16 Stoppdatum 2013-02-16
Mängd (ton): 0,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: