Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torsbölesjön, OBJ-103:01 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-23 Stoppdatum 2013-02-23
Mängd (ton): 0,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: