Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Perstorp3, 1863flosjö03vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-23 Stoppdatum 2012-07-23
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 3101
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: