Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mänttorpsbäcken4, 1885mänttorp4vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-18 Stoppdatum 2012-07-18
Mängd (ton): 1,44 Kostnad totalt: 1216
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: