Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ö Björntjärn våtmark, 1883Angsj01 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-29 Stoppdatum 2013-06-29
Mängd (ton): 15,45 Kostnad totalt: 15255
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: