Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärnsbäcken8, 1864mörttjb8vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-01 Stoppdatum 2013-07-01
Mängd (ton): 1,44 Kostnad totalt: 1175
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: