Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-02 Stoppdatum 2013-11-02
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 39760
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: