Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-11 Stoppdatum 2013-11-11
Mängd (ton): 4,64 Kostnad totalt: 7414
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: