Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-16 Stoppdatum 2013-10-16
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: