Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-17 Stoppdatum 2013-04-17
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2990
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: