Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-16 Stoppdatum 2013-04-16
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6344
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: