Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-11 Stoppdatum 2013-09-11
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 22122
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: