Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-17 Stoppdatum 2013-09-17
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7249
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: