Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-03 Stoppdatum 2013-09-03
Mängd (ton): 30,98 Kostnad totalt: 29705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: