Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-01 Stoppdatum 2013-10-01
Mängd (ton): 9,18 Kostnad totalt: 8427
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: