Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-30 Stoppdatum 2013-09-30
Mängd (ton): 17,05 Kostnad totalt: 24049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: