Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-11 Stoppdatum 2013-08-11
Mängd (ton): 17,13 Kostnad totalt: 24638
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: