Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-14 Stoppdatum 2013-08-14
Mängd (ton): 24,04 Kostnad totalt: 21941
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: