Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-12 Stoppdatum 2013-08-12
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt: 29022
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: