Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HOLMEVATTEN, 882 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-12 Stoppdatum 2013-08-13
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 29069
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: