Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsegöl, 098482 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-07 Stoppdatum 2001-11-07
Mängd (ton): 4,41 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: