Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-08 Stoppdatum 2013-09-08
Mängd (ton): 79,09 Kostnad totalt: 70374
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: