Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-12 Stoppdatum 2013-09-12
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 10264
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: