Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRESJÖN, 277 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-08 Stoppdatum 2013-09-08
Mängd (ton): 251,41 Kostnad totalt: 215971
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: