Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-10 Stoppdatum 2013-08-10
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 16119
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: