Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-14 Stoppdatum 2013-09-14
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3709
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: