Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-20 Stoppdatum 2013-09-20
Mängd (ton): 11,32 Kostnad totalt: 11299
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: