Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-16 Stoppdatum 2013-08-16
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2716
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: