Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-05 Stoppdatum 2013-09-05
Mängd (ton): 64,98 Kostnad totalt: 58448
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: