Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA HAKSJÖN, 992 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-28 Stoppdatum 2013-09-28
Mängd (ton): 19,69 Kostnad totalt: 18072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: