Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅLEVATTEN, 501 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-15 Stoppdatum 2013-09-15
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1572
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: