Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-29 Stoppdatum 2013-07-29
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: