Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-12 Stoppdatum 2013-08-12
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 17966
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: